Brottsförebyggande

Att satsa på brottsförebyggande åtgärder innebär att vi inte alltid ser de konkreta resultaten av brott som aldrig inträffade. Istället skapar du en säker och trygg miljö samtidigt som du skyddar både personal och stärker din verksamhet.

Vad söker du

Med hjälp av hundar kan vi minimera skador och kostnader samtidigt som vi säkerställer en hälsosam och trygg miljö för våra kunder. Våra medlemmar skräddarsyr en effektiv lösning för dig och dina behov. Våra hundar söker bland annat efter:

Narkotika

Vapen

Sprängämne

Elektronik

15 % av niondeklassarna har använt narkotika och/eller narkotikaklassade läkemedel.

Brottsförebyggande

Inget sök är det andra likt

Oavsett om det rör sig om din skola, ditt företag eller er bostadsrättsförening, kommer våra erfarna och kunniga samarbetspartners att bistå dig med att skräddarsy en lösning som passar dina specifika behov.

Narkotika

Narkotika är en verklighet som vi måste hantera. Våra hundar upptäcker snabbt och effektivt narkotikagömmor. Våra medlemsföretag följer NOAs riktlinjer för skolsök och arbetar dedikerat för att skapa en tryggare skolmiljö.

Vapen

Relationen mellan vapen och narkotika är tätt sammanlänkade, hundar som är tränade för att upptäcka vapen har ofta samma förmåga att identifiera narkotika, vilket gagnar alla.

Elektronik

I vissa verksamheter som säkerhetskänsliga områden, är det förbjudet att ha föremål som mobiltelefoner och annan elektronik. För att säkerställa att dessa regler följs och förhindra att otillåten utrustning smugglas in, blir våra specialtränade sökhundar helt oumbärliga.

Sprängämne

Dessa hundar är specialiserade på att endast söka efter sprängämnen och markerar inte på andra dofter. Genom att använda deras tjänster minskar du risken för olyckor och kostsamma förluster i produktivitet som kan uppstå.

Brottsförebyggande

Medlemföretag

Behöver du hjälp med något brottsförebyggande sök kontakta något av följande företag.

Watson Detective Dogs AB

Narkotika- och vapensök

Roslagens Specialsök AB

Narkotikasök

Södernäs hundtjänst

Elektronik- och narkotikasök

Specialsök Värmland

Narkotikasök

Narkotikahundgruppen

Narkotikasök

Vakans

Vill du bli medlem? Kontakta oss

Nyfiken på att höra mer?

Läs mer om våra tjänster och kontakta något av våra medlemsföretag.