Skadedjur & djur

Med en mångfald av aktörer som söker olika typer av djur för olika ändamål och behov, kommer hundarnas unika förmåga till sin fulla rätt. De kan lokalisera skadedjur, invasiva arter och utrotningshotade djur med imponerande precision.

Vad söker du

Med hjälp av hundar kan vi minimera skador och kostnader samtidigt som vi säkerställer en hälsosam och trygg miljö för våra kunder. Våra medlemmar skräddarsyr en effektiv lösning för dig och dina behov. Våra hundar söker bland annat:

Vägglöss

Barkborrar

Råttor

Sniglar

Vägglushundar kan ha en 90 % träffsäkerhet, en saneringstekniker 40-60 %.

Skadedjur & djur

Inget sök är det andra likt

Oavsett om du är en privatperson som misstänker att du har fått med dig vägglöss hem efter semestern, ett företag som står inför råttproblem på lagret, eller du vill skydda din skogsfastighet, har vi expertisen för dig.

Vägglöss

Med hjälp av dessa hundar kan du snabbt få hjälp att upptäcka vägglössens närvaro och vidta nödvändiga saneringsåtgärder. På så sätt kan du återigen njuta av en god nattsömn.

Råttor

Har du testat fällor och gift? Med hjälp av en råtthund har du möjlighet att både snabbt och effektivt faktiskt få bukt med problemet, för att skydda din egendom, värden och varumärke.

Barkborre

Hundarnas kompetens spelar en avgörande roll inom skadedjursbekämpning och skogsbevarande, och de erbjuder en hög grad av precision och effektivitet. De kan lokalisera en gran med ett angrepp som endast är en timme gammalt, på ett avstånd av över 100 meter.

Utrotningshotade  & invasiva djur

Hundarnas unika förmåga att lokalisera fridlysta och utrotningshotade djur gör dem till ovärderliga hjälpmedel för att säkerställa bevarandet av hotade arter och samtidigt hantera invasiva arter som är ett hot mot ekosystemet.

Skadedjur & djur

Medlemsföretag

Behöver du hjälp med ett hundsök som söker efter skadedjur & djur kontakta någon av företagen här.

Quality Detection Dogs AB

Vägglöss- och råttsök

SnifferDogs Sweden

Barkborresök

Vakans

Vill du bli medlem? Kontakta oss

Nyfiken på att höra mer?

Läs mer om våra tjänster och kontakta något av våra medlemsföretag.