Specialområden

Här har vi samlat de mest nischade sökhundarna, var och ett av företagen inriktad på sitt specifika område. Att använda sökhundar innebär att effektivt hantera resurser och sträva efter hållbara lösningar för att minimera skador, kostnader och onödig resursförbrukning.

Vad söker du

Några av dessa specialområden har uppstått ur forskningsprojekt vid institutioner som SLU, där man har upptäckt ett behov och utforskat potentialen hos sökhundar som en värdefull resurs inom detektionsarbetet. Efter avslutade forskningsprojekt har sökhundarna framgångsrikt integrerats i den privata sektorn.

Läcksök

Miljögifter

Invasiva ogräs

Skogsbrandhund

17 % av vårt dricksvatten rinner rakt ut i marken

Specialområden

Inget sök är det andra likt

Oavsett om du arbetar inom kommunen och precis har upptäckt en läcka på dricksvattenledningen, är anställd på Länsstyrelsen och har i uppdrag att fastställa omfattningen av DDT, eller om du är lantbrukare som snabbt behöver lokalisera hönshirset innan det sprider sig, så har vi de företag som kan hjälpa dig.

Läcksök

Hundarna upptäcker snabbt och precist läckor, utan att du behöver tömma några ledningssystem eller tillsätta doftämne. Med deras hjälp minimeras dina kostnader, du sparar tid och säkerställer att din verksamhet fortsätter smidigt.

Miljögifter

Inom tillverkning och industri har olika typer av kemikalier använts utan att ta hänsyn till miljökrav. Det har skapat ett behov av att lokalisera dessa ämnen som kan sprida sig långt och behöver saneras.

Invasiva ogräs

För lantbrukare är ogräset ett påtagligt problem som påverkar både resurser och kostnader. Med hjälp av sökhundar kan ogräset upptäckas tidigt och hanteras effektivt både på fält, i tröskad spannmål och på maskiner.

Skogsbrandhund

Efter en skogsbrand krävs ett omfattande arbete för att söka efter dolda glödhärdar som kan återantända. Hundar är ovärderliga vid denna insats genom att säkerställa snabb kontroll av situationen.

Specialområden

Medlemsföretagen

Behöver du hjälp med specialområdena ovan kontakta någon av våra partners.

Hundägarservice specialsök

Vattenläcksök

Kyllesjö Hund

Skogsbrandhund

Vakans

Vill du bli medlem? Kontakta oss

Nyfiken på att höra mer?

Läs mer om våra tjänster och kontakta något av våra medlemsföretag.